Gunnar Jeppestøl 70 år

Den 2. januar fylte Gunnar 70 år. Han er fra Vennesla og i 32 år var han hoved pastor i den store pinsemenigheten, Filadelfia Vennesla. Fra jeg møtte Gunnar første gang i 1997 har vi vært nære og gode venner. Gunnar du er en god mann! Jeg har dyp respekt for deg som person og for alt det gode du har gjort i Guds Rike. Til lykke med gebursdagen og framtiden! Beste hilsen, Sten Sørensen.

Publiseringsdato 06.01.2023
Gratulasjon